Rút tiền 79king là một thao tác phổ biến đối với đa số người chơi tham gia trên sàn cá độ trực tuyến. Mặc dù vậy, một số người vẫn còn chưa đầy đủ hiểu rõ về mọi bước và hướng dẫn để thực hiện quy trình này. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản cho một số quy trình và thông tin liên quan khi thực hiện thao tác rút tiền trên 79king.